loader
Qide Coaching


Wij geloven dat:


Wij je kunnen helpen
Wij goede vragen kunnen stellen
Wij aandachtig naar jouw antwoorden luisteren
Wij moeten luisteren om te begrijpen
Wij je richting geven zonder je precies te vertellen wat je moet doen
Wij je helpen wegen te vinden waarvan je niet wist dat ze bestonden
Wij je het vertrouwen geven waardoor je je sterk genoeg voelt om te doen wat je van plan bent
De wonderen de wereld niet uit zijn!