loader
Qide Coaching

Waarom sta je niet op?


'Opstaan.. opstaan!' 
Maar uw kind staat niet op. Wil niet naar school, wil niets en blijft liggen.
Om moedeloos van te worden. Want wat kun je doen? U heeft alles al geprobeerd.
Wie kan je echt helpen?

Qide coaching kan helpen. Qide coaching heeft ruime ervaring met thuiszitters.
Een Qide coach gaat eerst met u en uw kind in gesprek.
We kijken samen naar wat er al gedaan is.
Met uw toestemming nemen wij contact op met school.

We bekijken samen wat uw kind nodig heeft om toch weer naar school te gaan.
Wij gaan daarbij altijd uit van talenten.

Samen komen we erachter wat wel werkt.

Een coachingstraject van Qide coaching is daarom altijd op maat.
Naast gesprekken biedt Qide coaching ook studiebegeleiding.
Studiebegeleiding in samenspraak met school zodat de thuiszitter niet verder achterop raakt.
Thuis verdergaan met school zodat het gemakkelijker is om straks weer terug naar school te gaan.
Een studiebegeleidingstraject is altijd in overleg met leerplicht, school en eventueel andere betrokkenen.
In dit traject kan er toegewerkt worden naar het staatsexamen of een examen op school.
Hierdoor kan de thuiszitter toch een diploma behalen!


Qide coaching zorgt bovendien door het bieden van outdoor-activiteiten dat de thuiszitter ook weer beter in zijn vel komt. Het doel is altijd terug de maatschappij in.