loader
Qide Coaching

Qide coaching helpt je om jezelf te zijn..


Gender-vraagstukken
Samen gaan wij in gesprek.
Qide coaching biedt steun in het ingrijpende proces van acceptatie en mogelijk transitie.
Tijdens puberteitsremmers en hormoonbehandelingen is het vaak moeilijker om jezelf goed te kunnen blijven concentreren op school of werk. Wij bieden daarom ook studiebegeleiding en/of begeleiding op het werk.
Qide coaching adviseert ook scholen en werkgevers op het gebied van een gender-vriendelijk klimaat.
Scholen en instellingen worden workshops geboden voor meer inzicht in genderdiversiteit.
Het speciaal daartoe ontwikkelde Geboortespel (Schiedams LEF) wordt hierbij ingezet. 

Thuiszitters
Samen gaan wij voor de oplossing.
Qide coaching heeft ruime ervaring met thuiszitters.
Allereerst gaan we met alle partijen in gesprek.
We kijken samen naar wat er al gedaan is.
Vervolgens gaan we de achterliggende oorzaak van het thuiszitten in kaart brengen.
Niet naar school gaan (schoolverzuim) kan bijvoorbeeld te maken hebben met:
1. Problemen op school
2. Psychische problemen zoals angst
3. Leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, ..
4. Genderdysforie (identiteit)
5. Gedragsproblemen door bv criminaliteit, ADHD, autisme,..
6. Problemen thuis
Qide coaching werkt oplossingsgericht.
We bekijken wat het kind of de jongere nodig heeft om toch weer naar school te gaan.
Wij gaan daarbij uit van talenten.
Wij werken altijd nauw samen met de ouders/verzorgers, school en eventueel andere betrokkenen.
Samen komen we erachter wat werkt.
Qide coaching zorgt bovendien door het bieden van outdoor-activiteiten dat de thuiszitter ook weer beter in zijn vel komt. Het doel is altijd terug de maatschappij in.

Dyslexie en TOS; autisme, psychopathologie
Samen vinden wij wat werkt..
Soms valt je kind op, is hij net even anders dan de andere kinderen in de klas.
Je kind kan opvallen omdat het zo'n bijzondere humor heeft, omdat het zo ongelooflijk handig is, omdat het heel graag alleen is of omdat het ongelooflijk boos kan worden.
Soms komt het heel laat tot spraak, soms heeft het last van lawaai of aanraking.
Je kind is sowieso bijzonder want ieder kind is bijzonder! Je wil het beste voor uw kind, maar weet niet hoe verder.

Studiebegeleiding
Een coachingstraject van Qide coaching is daarom altijd op maat.
Naast gesprekken bieden wij ook studiebegeleiding.
Studiebegeleiding in samenspraak met school zodat de thuiszitter niet verder achterop raakt.
Thuis verdergaan met school zodat het gemakkelijker is om straks weer terug naar school te gaan.
Een studiebegeleidingstraject is altijd in overleg met leerplicht, school en eventueel andere betrokkenen.
In dit traject kan er toegewerkt worden naar het staatsexamen of een examen op school.
Hierdoor kan de thuiszitter toch een diploma behalen!


Qide coaching kan u helpen uw kind beter te begrijpen. Bel of mail voor een afspraak voor een vrijblijvend advies.


Qide coaching biedt:
Indoor: gesprekken, (studie)begeleiding bij u thuis of bij ons op kantoor
Outdoor: activiteiten buitenshuis zoals wandelen, klimwand, muziek, kunst