loader
Qide Coaching

Wie kan mij vertellen hoe ik verder kan?


Hoe ga je om met een leerling met genderdysforie?
Wat moet je om doen om dyslectische leerlingen bij de les te houden?
Hoe kun je voor een gestructureerde prikkelarme omgeving zorgen?
Wat kun je doen om je communicatie te verbeteren?
Hoe kom je terug in je kracht, leef je weer met passie?

Soms valt je kind of leerling op, is hij net even anders dan de andere kinderen in de klas.
Uw kind of leerling kan opvallen omdat het zo'n bijzondere humor heeft, omdat het zo ongelooflijk handig is, omdat het heel graag alleen is of omdat het ongelooflijk boos kan worden. Soms komt het heel laat tot spraak, soms heeft het last van lawaai of aanraking. U wilt het beste voor uw kind of leerling, maar weet niet hoe verder.

Qide coaching helpt u om uw kind of leerling beter te begrijpen en wijst u de weg.
Na een gedegen intake, zal er meestal een klassenobservatie plaatsvinden. Aan de hand van gesprekken, observatie en dossierstudie, krijgt u een passend advies. U kunt weer verder.

Qide coaching adviseert ouders, scholen en organisaties hoe om te gaan met het kind of de jongvolwassene met genderdysforie, autisme, dyslexie en/of TOS.
Ook is het mogelijk om Qide coaching voor een begeleidingstraject in te schakelen.
Qide coaching werkt non-profit en is CRKBO erkend.